Su'aalahan qoran waxaa lagu soo uruurinayaa macluumaad ku saabsan xanuunka faafaya ee COVID-19 oo hadda dalka saameeyey, jawaabaha waxaa laga filayo waa talo iyo tusaale lagu hubinayo badqabidda dadka.